Wat is de aanpak?

Een interventie begint altijd met een onderzoeksfase. In deze fase zijn er interviews met een ‘dwarsdoorsnede’ uit de organisatie om te zien welke visies er bestaan en hoe die zich tot elkaar verhouden. Een soort opname van de stand van zaken (nulmeting) om een helder startpunt te krijgen. Uit de interviews worden in overleg een aantal thema’s geïdentificeerd die als uitgangspunt gaan dienen voor de komende interventie.

De voorbereiding en uitvoering van de interventie vinden plaats met en door medewerkers van de organisatie. De organisatie is immers eigenaar van de interventie en geeft deze mede vorm. Interventies zijn dus geen activiteiten die door een externe partij worden opgezet, uitgevoerd en als kant-en-klaar pakket worden overgedragen aan de organisatie. Onze rol is het initiëren, ondersteunen en begeleiden van de interventie en het overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om de interventie uit te voeren.

Een interventie levert altijd veel, heel veel informatie en ideeën. Beslissend voor het effect van een interventie is daarom niet de interventie zelf, maar wat er gebeurt na afloop i ? Hoe wordt de energie gebruikt die is opgeroepen? Hoe worden de ideeën opgepikt? Hoe wordt de betrokkenheid van de deelnemers blijvend gestimuleerd? Ook hierbij ondersteunen wij u zodat uw organisatie een duurzame ontwikkeling doormaakt.

pijl_vorige pijl-volgende