Welke benaderingen zijn er?

De wortels is van onze interventies in organisaties liggen in de “Positieve Psychologie” i.

Bij de keuze voor en het vormgeven van een interventie maken we gebruik van een aantal bewezen en goed onderzochte psychologische theorieën en interventietechnieken. De belangrijkste daarvan is de Positieve Psychologie. Deze houdt zich bezig met de kracht van mensen, met zaken die wél werken en met het vormgeven van de toekomst. Centraal staat het welbevinden van mensen en hoe dat doorwerkt in gezondheid, productiviteit en motivatie.

Op basis van dit gedachtegoed zijn een aantal benaderingen ontwikkeld die zich goed lenen om in organisaties in te zetten. De belangrijkste hiervan zijn Appreciative Inquiry, World Café, Deep Democracy, Open Space en Real Time Strategic Change ii. Ondanks de onderlinge verschillen hebben deze benaderingen gemeenschappelijk dat ze de deelnemers actief betrekken en uitnodigen hun bijdrage te leveren. Om met Confucius te spreken:

“Vertel het en ik zal het vergeten,
laat het zien en ik zal het onthouden,
laat me meedoen en ik zal het begrijpen.”

pijl_vorige pijl-volgende