Wat moet je weten over Coaching?

Uitgangspunten

Er zijn een aantal uitgangspunten voor coaching, maar de belangrijkste daarvan is: jij als gecoachte staat centraal. Jij zoekt coaching omdat je een duurzame verandering wil bereiken. Je investeert in je toekomst. Zoek dus welke coaching je het meest te bieden heeft. Dat is lang niet altijd de meest voor de hand liggende manier. iGun jezelf dus de mogelijkheid om iets anders te kiezen dan de veilige, gebaande weg. Vertrouw op je gevoel, luister naar je hart, ga voor de klik. Uiteindelijk is dat namelijk één van de meest bepalende factoren voor het succes van coaching: de “klik” tussen cliënt en coach.

Mijn coaching is gebaseerd op de ontwikkelingspsychologie ii en op narratief iii gedachtegoed. Ik werk zoveel mogelijk evidence-based, omdat ik geloof in de waarde van goed onderzochte en beproefde methoden. ivMaar natuurlijk is dat niet voldoende. Dus maak ik ook gebruik van mijn ervaring, van mijn analytisch vermogen (mijn natuurkundige achtergrond) en van mijn intuïtie, empathie en gevoel. Op deze manier combineer ik wetenschap en mijn persoonlijkheid. De combinatie maakt de coaching effectief en draagt zo bij aan de duurzame verandering die je zoekt.

Mijn aanpak

Coaching is een ontwikkelingsproces. Dat betekent dat er vele wegen zijn om je doel te bereiken. We zullen op veel gebieden werken: cognitief, emotioneel, spiritueel, lichamelijk. Daarnaast werken we aan identiteit en zelfbeeld. We kijken naar vaardigheden, maar ook naar inzichten en normen en waarden. Deze veelheid laat zich maar moeilijk puur analytisch en gestructureerd benaderen. Alle aspecten hangen immers met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. vHet is dus nodig om naast een analytische blik ook een samenbindende, integrerende aanpak te hanteren.

Een elegante manier om dat te doen is de narratieve benadering. Wij vertellen voortdurend verhalen. Deze verhalen geven de wereld om ons heen betekenis en maken die  hanteerbaar. Wij laten onszelf zo zien hoe onze ‘werkelijkheid’ in elkaar zit. Deze verhalen bevatten alle belangrijke aspecten. Door jouw verhalen te analyseren kunnen we veel leren over wat je bezig houdt en waar je mee zit. Daar werken we dan natuurlijk aan. Je zult merken dat je verhalen veranderen. Er komen nieuwe wendingen. Je brengt nieuwe elementen aan en waarschijnlijk krijg je een andere rol. Je vertelt jezelf nieuwe verhalen. Daardoor werk je op veel vlakken tegelijk en maak je het mogelijk om op een diep niveau veranderingen teweeg te brengen. Jij doet dat zelf, ik ondersteun je daarbij. Het wordt jouw ontwikkeling die je zelf draagt. Dat is waar coaching voor is en dat is wat ik je kan bieden.

pijl_vorigepijl-volgende