Ubiquist

De naam Ubiquist is afgeleid van een term uit de biologie en geeft aan dat het om een plant of dier gaat dat zich in vele omgevingen goed kan handhaven en productief kan zijn. Een combinatie van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en goed in staat zijn om zichzelf te blijven in veel verschillende situaties. Op dezelfde wijze werken wij in heel verschillende organisaties en leveren daar onze bijdrage aan hun succes.

Als bureau stelt Ubiquist zich ten doel om organisaties meer geschikt voor mensen te maken, om organisaties te ondersteunen om op een betere manier om te gaan met de menselijke kant van hun medewerkers. Dat lijkt een open deur, maar de moderne psychologie helpt ons ‘gezonde verstand’ om beter om te gaan met soms onverwachte en soms zelfs merkwaardige gedragingen van mensen. Ubiquist begeleidt bedrijven en individuen om, in hun eigenheid, beter en makkelijker om te gaan met die bijzondere diersoort waar wij allemaal toe behoren: de mens.

Wij ondersteunen u in uw zoektocht om productiviteit te verbinden met menselijkheid. U kunt van ons verwachten dat wij dat doen op een eerlijke, transparante en respectvolle manier. Flexibel en meegaand waar wij zien dat uw keuzes mogelijke wegen naar het gestelde doel zijn, eigenwijs en vasthoudend waar wij vanuit onze kennis en ervaring weten dat methoden niet werken of zelfs contraproductief kunnen zijn.