Hoeveel mag waarde kosten?

Net als bij elke andere investering is een belangrijke vraag bij organisatie interventies: “wat levert het op, wat is het rendement?” De kosten zijn meestal makkelijk in geld zijn uit te drukken (kosten bijeenkomsten, verlet c.q. vervanging, huur ruimte etc.). Voor de opbrengsten (meer eigenaarschap, betere kennisdeling, versterkte onderlinge afstemming, grotere betrokkenheid etc.) is dat echter heel moeilijk. Onder de bedrijfseconomische vraag (kosten, opbrengst, rendement) ligt dus de vraag: hoeveel belang hecht ik aan deze opbrengst?

In een interview met de Deense bioloog Hans Meltofte iwerd een soortgelijk probleem aangekaart, in zijn geval over het voortbestaan van ijsberen. Wat is dat waard, wat mag dat kosten?

‘Maar wat,’ vroeg ik, ‘als iemand zou zeggen: ‘De ijsbeer sterft uit – so what?’
 
Hij keek me aan en glimlachte droevig.
 
‘In dat geval zou ik diegene niet kunnen overtuigen. Kijk, ik vind het onwaar-
schijnlijk waardevol dat er zulke prachtige beesten op aarde rondlopen en ik zou het doodzonde vinden als die ijsberen er niet meer zouden zijn. Maar als iemand vindt dat de ijsbeer geen waarde heeft, dan kan en zal ik hem niet overtuigen.’

Wij vinden het erg waardevol dat medewerkers op een prettige manier kunnen werken in hun organisatie en we zijn er van overtuigd dat dit bijdraagt aan kwaliteit en productiviteit. We gaan graag het gesprek met u aan om te onderzoeken wat in uw ogen ‘waardevolle’ interventies zijn. Niet om u te overtuigen, maar om te kijken hoe wij u daar bij kunnen ondersteunen. In principe hanteren we een tarief van € 700,- per dagdeel, zowel voor ontwikkeling, uitvoering als begeleiding. Dit tarief is exclusief BTW, reis- en verblijfskosten. Kosten voor de huur van ruimtes en apparatuur, catering- en arrangementskosten worden op kostprijsbasis doorberekend.

pijl_vorige_home