Hoe is de aanpak?

Het doel van supervisie is het versterken van het zelf-reflecterend vermogen van de professional.

Om dat te bereiken gebruik ik een veelheid aan methodieken en invalshoeken. De keuze is afhankelijk van je vraag, van wie je bent en in welke situatie je je bevindt. Ook zal ik je uitnodigen om je eigen methodieken in te brengen in de supervisie. Op deze wijze kunnen we onderzoeken hoe jij deze methodieken gebruikt en waarom je deze gekozen hebt.

Essentieel bij supervisie is het reflectieverslag dat je maakt na elk gesprek. Het verslag dient vooral om te reflecteren op het gesprek en je eigen rol daarin. Welke vragen, verwachtingen, emoties speelden een rol in het gesprek? Natuurlijk is er veel aandacht voor de impliciete of onderbewuste ervaringen, de ervaringen die pas na afloop van het gesprek meer of minder manifest worden. Het verslag moet steeds voor het volgende gesprek ingeleverd zijn en dient ook als input voor het vervolg. Daarnaast dient het voor sommige opleidingen als toetsinstrument bij de afronding van de supervisie.

Er zit geen opgelegde tijdsspanne tussen de gesprekken. Uiteraard is dit, evenals het totaal aantal gesprekken of uren, afhankelijk van de eisen die een beroepsvereniging of certificerende instantie aan de supervisie stelt. Uit praktische overwegingen zijn afspraken om de 4 tot 8 weken handig. Wat betreft het aantal gesprekken geldt dat ik niet geloof in supervisie als een éénmalige gebeurtenis. Liefst ga ik daarom een traject van minimaal een jaar met je aan.

pijl_vorige pijl-volgende