Supervisie, hoe werkt het?

Supervisie is een proces waarin je, als professional (coach/trainer/consultant) samen met de supervisor verdieping aanbrengt in de wijze waarop jouw praktijk vorm krijgt.

In de supervisie werk je op gelijkwaardige basis met je supervisor aan het versterken en verdiepen van je zelf-reflecterend vermogen. Daardoor kun je beter zien hoe jij je verhoudt tot je praktijk en welke mechanismen hierbij een rol spelen. Dit stelt je in staat om op een dieper niveau te werken met je cliënten en om nieuwe lagen van ontwikkeling aan te boreni. Supervisie, anders dan coaching (dat immers heel breed alle terreinen van het leven kan dekken), richt zich op de relatie tussen jou en je praktijk. Daarbij zijn drie invalshoekenii van belang:

  • Vakinhoudelijk: wat doe je, hoe doe je het en waarom doe je het zo?
  • Ethisch: welke normen en waarden hanteer je en hoe komen die terug in je praktijk?
  • Zorg voor jezelf: hoe bewaak je je eigen welbevinden en bescherm je jezelf?

Supervisie levert de rust en de ruimte waarin je de randvoorwaarden kunt scheppen die je nodig hebt om volledig aanwezig te zijn bij je cliënten.

pijl_vorige pijl-volgende