Hoe is de aanpak?

Het belangrijkste kenmerk van een goede training is dat het geen losstaand evenement is. Een training kan alleen toegevoegde waarde hebben voor u en uw organisatie als deze in samenhang met andere activiteiten wordt uitgevoerd. Bij het opzetten en organiseren van een training is dus de eerste vraag welke activiteiten aan de training vooraf gaan (waar de training op moet aansluiten) en welke vervolgacties er zullen zijn (waar de training input voor moet leveren).

Een tweede voorwaarde is dat de vaardigheden die geleerd worden en de situaties waarin geoefend wordt dicht aansluiten bij de praktijk van de deelnemers. Bij voorkeur gebruiken we situaties die werkelijk zijn voorgekomen. Bij het invullen van de training (welke theorie, welke vaardigheden, welke oefeningen) en het kiezen van de opzet (grootte van de groep, werken met acteur, betrekken collega’s) is aansluiting op de praktijk leidend.

En als derde geldt dat de training passend is voor de deelnemers. Welke achtergrond/opleiding, hoeveel werkervaring, welke leerwensen, waar ligt hun motivatie, welke leerstijlen en strategieën hanteren ze; onder andere deze overwegingen bepalen de uiteindelijke vormgeving, snelheid en lengte van de training.

Al deze punten worden met u doorgenomen om zo tot een training te komen die zowel past bij de eisen van uw praktijk als onderwijskundig verantwoord en gedegen is.

pijl_vorigepijl-volgende