Hoe werkt trainen?

Trainen is een leerproces. De kern van trainen is in een veilige omgeving basisvaardigheden aanleren. De deelnemers krijgen tijdens de training voldoende kennis en oefening om deze vaardigheden in de praktijk toe te gaan passen. Het leerproces vindt plaats in en door interactie met anderen, eerst in de veilige trainingsgroep, daarna in de complexe praktijk van alledag. Deze laatste fase bepaalt de duurzaamheid van de ontwikkeling en juist daar bieden wij extra ondersteuning om dit goed vorm te geven.

70 – 20 – 10 geldt momenteeli als indicatie als het gaat om de bijdrage van verschillende activiteiten bij de ontwikkeling van medewerkers. Werkplekleren: 70%, informeel leren: 20%, formele training en onderwijs: 10%.

Een signaal om serieus te nemen: een training heeft alleen zin als die gevolgd wordt door gelegenheid tot informeel leren en tot oefenen, ervaring opdoen. Vergelijk het met vioolspelen: een goede basistechiek voor vioolspelen garandeert niet dat iemand mooie muziek kan maken, al helemaal niet als diegene niet oefent. Maar, … als de basistechniek niet goed is zal iemand nooit een hoog niveau kunnen halen. Training is dus enorm belangrijk als fundament. Maar het is alleen effectief als het gevolgd wordt door (begeleide en gecoachte) oefening.

pijl_vorigepijl-volgende