Wat is de waarde?

Belangrijker nog dan de kosten is de vraag: wat levert het op? Er is een uitgebreide literatuur over het rendement van training en opleidingi. Probleem hierbij is dat de input (kosten) makkelijk in geld zijn uit te drukken (kosten training, verlet c.q. vervanging, huur ruimte etc.). Dat geldt niet voor de opbrengsten. Effectiever communiceren, verbeterde vaardigheden, sterkere motivatie, hogere inzet en betrokkenheid, versterkte assertiviteit, meer klantgerichtheid; gevoelsmatig is goed in te schatten wat een medewerker aan een training heeft, maar dit in geld uit te drukken is uiterst moeilijk. En veranderingen in de meer bedrijfskundige kerngetallen (omzet, rendement, groei, klanttevredenheid, uitval, rework, afkeur) zijn weer van veel meer factoren afhankelijk dan alleen het effect van de trainingii.

Het onderwerp dan maar vermijden? Ook geen goed idee! Misschien is het antwoord wel te vinden in een andere manier van kijken, minder cijfer- en geld-georiënteerd. Meer gericht op waarde. Want we weten allemaal hoeveel we hebben gehad aan goed onderwijs, bevlogen docenten en zinvolle trainingen, net zo goed als we weten hoe afschuwelijk slecht onderwijs is. We gaan graag het gesprek met u aan om te onderzoeken hoe wij onze trainingen in uw ogen ‘waardevol’ kunnen laten zijn

In principe hanteren we een tarief van € 700,- per dagdeel, zowel voor ontwikkeling, uitvoering als begeleiding. Dit tarief is exclusief BTW, reis- en verblijfskosten. Kosten voor de huur van ruimtes en apparatuur, catering- en arrangementskosten en de inhuur van acteurs worden op kostprijsbasis doorberekend.

pijl_vorige_home