Trainen, wat iedereen moet weten.

Leren door doen, ervaren en reflecteren, dat is in mijn ogen trainen. Een zekere theoretische basis helpt om de vaardigheden die aangeleerd worden beter te begrijpen en op waarde te kunnen schatten. Maar theorie is nooit het zwaartepunt van een training. Het zwaartepunt is het oefenen, het geven en ontvangen van feedback en het nadenken over de geboekte voortgang en de wenselijke voortzetting van het leren.

Tijdens de uitvoering van de training staat de deelnemer en zijn/haar leerproces centraal. De deelnemer krijgt informatie, doet ervaringen op, ziet anderen oefenen, oefent zelf, krijgt daar feedback op en wordt zo zintuiglijk, emotioneel en intellectueel geprikkeld om daar lessen uit trekken. Centraal in elke training staat dus het proces van betekenisgeving door de deelnemersi. De rol van de trainer is dat proces te ondersteunen.

De deelnemer zelf is uiteraard de meest bepalende factor voor het slagen van de training. Daarbij is de motivatie van de deelnemer het belangrijkst, meer dan persoonlijkheid, karakter of intelligentie.  Intrinsieke motivatie (de krachtigste vorm van motivatie) ontstaat volgens de Zelf-Determinatie-Theorieii als er voldaan is aan een aantal voorwaarden. Uiteraard zetten wij onze trainingen zo op dat optimaal aan deze voorwaarden wordt voldaan.

 pijl_vorigepijl-volgende