Voorbeelden

Wilt u een indruk krijgen van hoe een training of een organisatietraject verloopt, klikt u dan op de één van de volgende links om een beknopte beschrijving van het traject en de resultaten te lezen of toegestuurd te krijgen. Alle voorbeelden zijn volledig geanonimiseerd en zodanig aangepast dat ze niet tot de oorspronkelijke organisatie zijn terug te voeren. Uiteraard zijn essentiële feiten en omstandigheden die bepalend zijn geweest tijdens het traject wel zo volledig mogelijk weergegeven.

Productiebedrijf Food,
Appreciative Inquiry en Leiderschapstraining Lees meer

Ingenieursbureau,
World Café en Open Space Vraag info

Familiebedrijf in de Schoonmaak,
Appreciative Inquiry en Training Coachend Leidinggeven Vraag info

Koor,
World Café en Deep Democracy Lees meer

Ingenieursbureau,
Training Adviesvaardigheden begeleid door interne coaches Vraag info

– Schoonmaakbedrijf,
Appreciative Inquiry en Training Coachend Leidinggeven Vraag info

 

Wilt u een idee krijgen hoe ik onderzoek en ontwikkeling aanpak, klikt u dan op de één van onderstaande links.

Trainingen Coachend Leidinggeven in de Schoonmaak en in de Catering Vraag info

Customer Service Center opzetten bij een afvalinzamelaar Vraag info

Rapportagetraining in de Kinderbescherming Vraag info

Vaardigheidsexamens in de Schoonmaak Vraag info

 

Actueel
op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar het vergroten van de impact van trainingen binnen de schoonmaak. Vraag info

_home